Category Archives for "Dịch"

Thiền Vipassana

Thiền Vipassana là bài viết được dịch từ một đoạn nhỏ trong quyển “Meditation: The First and Last Freedom” của tác giả OSHO. Thiền Vipassana là phương pháp thiền mà làm cho mọi người trên thế giới giác ngộ hơn bất kỳ phương pháp nào khác, bởi vì nó là bản chất. Tất cả các […]