Category Archives for "Góc Nhỏ Sala"

Bạn Vui, Bạn Buồn!

Có khi nào bạn tự hỏi tại sao mình lúc buồn lúc vui, thậm chí có lúc chả có một chút cảm xúc gì không. Kiểu như là, bạn lướt mạng, đọc vài bài báo, nghe vài bản nhạc nhưng cơ bản là chỉ để cảm thấy bạn đang làm gì đó, hơn là đối […]

Đặt Câu Hỏi Thôi!

Luật pháp được tạo ra để làm gì? để có thể quản lý một số lượng người lớn theo một số quy chuẩn nào đó, và được số đông đồng ý là nó đúng. Và luật pháp được ra đời như vậy, được tạo ra bởi chúng ta, đồng ý bởi chúng ta, thực thi […]