Sang Lên Ba

Welcome to your Sang Lên Ba

Team Sang Lên Ba có bao nhiêu thành viên?
Trong team, thành viên nào biến thái nhất?
Tâm Sao Hỏa là biệt danh do ai đặt?
Trùm cuối của team là ai?
Đồ ăn truyền thống khai sinh ra team là món gì?
1+1=?

salasala-admin

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: